Pages

10.23.2008

problem: Internet Explorer

Pernahkan anda menghadapi masalah pada Internet explore corrupt atau tidak berfungsi?? jika anda menghadapai masalah ini sila selesaikan masalah tersebut dengan kaedah di bawah ini.


  1. Masukkan CD perisian windows XP
  2. Klik Start -> Run
  3. Taipkan "cmd"
  4. Masukkan arahan ini dan tekan Enter:
  5. rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf

sumber : blogstarz


No comments:

Post a Comment

Statistik Blog

Jumlah Posting dan Komentar Blog buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

Widget edited by Harri